Vi är professionella, auktoriserade Helsingforsguider. Vi har lokalkännedom, är språkkunniga och har alla gedigen utbildning som guider.

Våra yrkeskunniga guider tar hänsyn till sina kunder och planerar en tur utgående från deras önskemål. Gästerna kan ta det lugnt och koppla av i sällskap med en professionell guide och njuta av vad som berättas och platserna som visas.

Flytande språkkunskaper hör till guidernas grundläggande färdigheter. Kunskaper om bakgrund och kultur för den grupp som guidas hör till. En professionell guide kan sin historia och har lokalkännedom. En professionell guide följer aktivt med vad som händer i världen och håller sina kunskaper up-to-date.

Att se till kundernas säkerhet och att minimera risker ingår i guidens yrkeskunskaper. Guiden ger råd om hur kunderna t.ex. kan röra sig tryggt och hjälper till om problem eventuellt skulle råka uppkomma.