Helsingfors stad ordnar sitt årliga seminarium kring turismen 26.10. 2020. Teman är Aktuellt i branschen, Hållbar turism samt Mobilitet och tillgänglighet. Plats Original Sokos Hotel Tripla, Fredrikaterassen 1 B, 00520 Helsingfors eller på distans. För anmälan se medlemssidorna.