En ny guidekurs har börjat. Yrkesexamen i Guideservice kan avläggas vid Axxell. Det finns även möjlighet att auktoriseras som Helsingforsguide.